Przejdź do głównej treści
Najpopularniejsze

Pomoc i często zadawane pytania


Co to jest portal oddziaływania społecznego?
Portal oddziaływania społecznego umożliwia naszym przyjaciołom, rodzinie i klientom przekazywanie darowizn na rzecz sprawdzonych celów, które wprowadzają pozytywne zmiany. Portal jest obsługiwany przez Benevity, producenta oprogramowania, który tworzy rozwiązania do obsługi datków, wolontariatu i darowizn dla firm na całym świecie.
Czym jest cel?
Cel oznacza organizację non profit lub charytatywną.
Jak użyć charytatywnej karty podarunkowej?
Na górnym pasku menu przejdź na stronę Realizuj kartę podarunkową i wpisz kod z karty podarunkowej. Kwotę z karty podarunkowej będzie można wówczas przekazać jako darowiznę, klikając dowolny przycisk Realizuj kartę podarunkową w tej witrynie.
UWAGA: gdy karta podarunkowa utraci ważność, środki nie będą już dostępne na potrzeby darowizn.
Jak mogę przekazać darowiznę?
  1. Wybierz opcję Przekaż darowiznę dla jednej z wyróżnionych możliwości datków lub wyszukaj cel, na który chcesz przekazać darowiznę.
  2. Dodaj kwotę darowizny i metodę płatności.
  3. Aby przetworzyć płatność, podaj dane karty kredytowej lub wybierz system PayPal. Obciążenie karty kredytowej będzie wyświetlane pod nazwą „Darowizny internetowe Benevity”.
UWAGA: darowizny nie podlegają zwrotom, a potwierdzenia do celów podatkowych mają charakter ostateczny.
Dlaczego kwota podwojenia jest kwotą szacowaną?
Ponieważ podwojenie jest dostępne tylko wtedy, gdy pozostały jeszcze podwojone fundusze. Czasami firmy ustawiają limit kwoty podwojenia. Zdarza się to rzadko, ale jeśli kilku darczyńców sfinalizuje płatność w dokładnie tym samym czasie, jedna z darowizn może użyć ostatnich dostępnych funduszy podwojonych, zanim system zaktualizuje dane.
Kto uzyskuje ulgę podatkową z tytułu części darowizny powstałej w wyniku podwojenia?
Wszelkie dostępne ulgi podatkowe otrzymuje firma, która udostępniła podwojenie. Darowizna, łącznie z kwotą podwojenia, jest przekazywana w Twoim imieniu.
Czy otrzymam potwierdzenie darowizny?
Tak. Wyślemy potwierdzenie do celów podatkowych lub potwierdzenie darowizny na adres e-mail podany przy dokonywaniu płatności. Potwierdzeń nie można modyfikować ani wystawiać ponownie po dokonaniu darowizny, więc przed wpłatą upewnij się, że dane konta są poprawne.
W przypadku których darowizn można otrzymać oficjalne potwierdzenie do celów podatkowych?
Benevity umożliwia uzyskiwanie ulg podatkowych w następujących krajach: Australia, Francja, Kanada, Niemcy, Indie, Irlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
Jeśli mieszkasz w jednym z tych krajów i przekażesz darowiznę na cel w tym samym kraju, możesz kwalifikować się do ulgi podatkowej.
Czym jest potwierdzenie darowizny?
Jest to proste potwierdzenie przetworzenia darowizny. Nie jest to oficjalne potwierdzenie do celów podatkowych. Jeśli uważasz, że Twoja darowizna powinna zmniejszyć obciążenie podatkowe, skontaktuj się z doradcą podatkowym, aby określić możliwości odliczenia i skutki podatkowe przekazanych darowizn.
Skąd pochodzą informacje w potwierdzeniu?
Informacje w potwierdzeniu pochodzą bezpośrednio z formularza darowizny.
Ile moich danych osobowych jest udostępnianych wybranemu przeze mnie celowi?
Cel otrzyma kod pocztowy, ale nie otrzyma nazwy, adresu e-mail ani adresu podmiotu potwierdzającego odbiór darowizn.
Czy mogę poprosić o zwrot darowizny?
Nie. Wszystkie darowizny mają charakter ostateczny.
Darowizna została przekazana za pomocą portalu oddziaływania społecznego, ale potwierdzenie do celów podatkowych zostało wystawione przez fundację. Dlaczego?
W ramach procesu przekazywania darowizn fundacje partnerskie Benevity automatycznie wystawiają wszystkie potwierdzenia do celów podatkowych za pośrednictwem naszych partnerskich funduszy filantropijnych. Dzięki temu cele oszczędzają czas i koszty, jakie wiązałyby się z koniecznością wystawiania potwierdzeń. Fundacja otrzyma darowiznę przed wypłaceniem jej wybranej organizacji charytatywnej, dlatego w potwierdzeniu odbiorcą każdej darowizny jest fundacja.
Jestem pracownikiem. Czy mogę przekazać darowiznę za pośrednictwem portalu oddziaływania społecznego zamiast logować się w systemie Benevity Spark?
Tak, ale w takim przypadku darowizna nie będzie kwalifikować się do wewnętrznych podwojeń firmowych ani nagród. Aby zrealizować te dodatkowe korzyści, zalecamy przekazywanie darowizn za pomocą firmowego konta Spark.
Jak cele otrzymują darowizny?
Benevity współpracuje z niewielką liczbą fundacji, które otrzymują darowizny i przekazują dotacje dla organizacji non profit. Twoja darowizna zostanie połączona ze wszystkimi pozostałymi darowiznami przekazanymi na ten sam cel — darowizny indywidualne i firmowe. Wypłaty będą wysyłane w miesiącu następującym po wpłaceniu darowizny. Na końcu każdego miesiąca połączone darowizny są przekazywane w ramach 1 wypłaty.
Otrzymywanie środków w ten sposób ułatwia organizacji zarządzanie wpłatami, co pozwala zmniejszyć koszty administracyjne. Cel otrzymuje Twoją darowiznę i ewentualne fundusze podwojone, natomiast wystawieniem potwierdzenia do celów podatkowych zajmuje się fundacja partnerska Benevity.
Co się stanie, gdy wybrana organizacja charytatywna nie otrzyma mojej darowizny?
Zdarza się to rzadko, ale jeśli fundacja nie może wypłacić środków na wybrany cel, przekaże je na alternatywny uprawniony cel.
Czy przekazanie darowizny wiąże się z jakimikolwiek opłatami?
Fundacje partnerskie Benevity łączą i automatycznie rozdysponowują wszystkie darowizny przekazane za pośrednictwem platformy Benevity, dzięki czemu cele darowizn nie muszą zajmować się przetwarzaniem darowizn, wystawianiem potwierdzeń do celów podatkowych, odbieraniem oddzielnych wpłat od różnych firm czy przygotowywaniem raportów darczyńców.
Z tytułu obsługi darowizn i udostępniania oprogramowania fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości nieprzekraczającej 2,9%. Ta opłata jest potrącana z darowizny po jej otrzymaniu przez fundację, a przed przekazaniem środków obdarowanym celom.
Cele, które odbierają darowizny w formie czeków, mogą podlegać opłacie za czeki wystawiane odręcznie, która jest naliczana po odebraniu przez organizację charytatywną 3 czeków. Jest to opłata na poziomie 7% za każdą zbiorczą wypłatę. Minimalna kwota to 25 USD, a maksymalna — 100 USD.
Czy wiesz, że 89% darowizn przekazywanych przez aplikację Benevity w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jest wysyłanych za pomocą elektronicznego transferu środków (EFT)? Globalnie 100% środków jest wysyłanych przez EFT.
Czy w przypadku przekazania darowizny za pomocą karty kredytowej/debetowej lub systemu PayPal są naliczane opłaty?
Karta kredytowa: opłaty różnią się zależnie od fundacji i waluty. W przypadku typowej darowizny dokonanej za pomocą karty kredytowej/debetowej jest naliczana opłata za przetworzenie płatności w wysokości 2,4%.
PayPal: opłaty różnią się zależnie od fundacji, waluty i formy płatności wybranej w systemie PayPal (np. polecenie zapłaty lub karta kredytowa). W przypadku typowej darowizny dokonanej za pomocą systemu PayPal jest naliczana opłata za przetworzenie płatności w wysokości 2%.